Krzysztof Girszewski

/biografia

/o mnie

Urodzony w Toruniu w 1982 roku.

Absolwent Politechniki Gdańskiej

...reszta w najbliższym czasie...